RON VAN DER NOORT breeder of top class ALLROUND RACING PIGEONS

   Welcome to my website

Nieuwste Update

21-3 NEWS 2


Ron van der Noort

winner of a.o;

1e Nat. NPO Orleans 8.494p.

and

breeder of a.o

1e Nat. NPO Bourges 9.805p.


"Dominique" = Daughter superbreedinghen 00-0078162 Direct; Ad Schaerlaeckens

00-0078162 = moeder 1e NPO Orleans & 1e NPO Chantilly & 1e Prov. Asduif '09 !!!

00-0078162 = een dochter van "Champion 707" = winnaar 1e Asduif jong. Hij komt uit een volle broer van "Ace Four".


"Meiying" = Daughter superbreedinghen "BLUE KANNIBAALTJE" Direct; Dirk van Dijck


"Blue T.T" = Son superbreedinghen "BLUE KANNIBAALTJE" Direct; Dirk van Dijck________________________________________________________________


"Den Kwaaie"

Direct; Comb. Braad / de Joode

Zeer goede kweker en stamdoffer van mijn hok.

Good breeder and stockbreeder from my loft.

Voor een X aantal jaren geleden gekregen van mijn duiven vriend Peter van Houtum!!!
For an X several years ago received from my pigeon friend Peter van Houtum !!!Zoon/Son DEN KWAAIE

Vader/father;

1e Asse Zellik 336d.

2e Asse Zellik 1.122d.

Groot/grandfather;

7e Prov. Lessines 18.809d. '18

9e Nat. NPO Orleans 5.234d. '18

10e Prov. Minderhout 7.173d. '18
"DE 358"

Blauw Bonte

Kleinzoon/Grandson DEN KWAAIE

= Vader/father

7e Prov. Lessines 18.809p. '18, (De 429)

9e NPO Orleans 5.234p. '18, (De 428)

10e Prov. Minderhout 7.173p. '18 (De 428)

Afd. 7 Midden Nederland


________________________________________________________

"KING 391"


_________________________________________________________________________________

"BLUE 098"


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"BLUE 802""Blue 802" zat op het vlieghok van Wieger de Bruin & Ron van der Noort te Veenwouden. Wieger waar ik mee heb samen

gevlogen. Tot dat hij (in 2017) smoor verliefd werd op een mooi duivinnetje en de duivensport daar voor moest wijken. De

duivenhokken gingen weg. En de beste duiven werden opgesloten in voilieres.

In de club van Veenwouden wint BLUE 802 (als jong) o.a; 1e Gennep tegen 382d.

Zijn nestbroer BLUE 803 deed het als jong nog beter!

In de club van Veenwouden werd "BLUE 802" 1e Kampioensduif Jong.

En in de Friese Fondclub FFC-W 9e Kampioensduif jong

Dit jaar zit BLUE 802 op de kweekstallen in Westzaan.

Een mooie maar ook een geweldige duif in de hand.

Ik kocht hem als jong van John Rockx uit zijn 1e Prov. Asduif Dagfond '15 Afd. 2 Brabant 2000._________________________________________________________________________________

BLUE 097

Een van de stamduiven van mijn hok.

_________________________________________________________________________________

"Meiying" heb ik, na haar geweldige prestatie (terug) gekocht van Cees van Dijk.

En zit nu bij mij op de kweekstallen in Westzaan.

"Meiying" I have, after her great performance (bought back) from Cees van Dijk.
And sits, by me, on the breeding lofts in Westzaan.


   


_________________________________________________________________________________


"JEROM"

"JEROM" is vader van o.a 1e Nat. NPO Orleans 8.494d.


"LEON"
"DIAMOND HEN"


_________________________________________________________________________________


09-1268636

BLUE SUPERBREEDER

BLUE SUPERBREEDER heb ik voor jaren geleden gekocht van Twan Troisfontaine Valkenburg.

De gehele familie Troisfontaine, uit Limburg, had al kinderen uit hem.

Hij was op dat moment de stamdoffer van Twan.

Hij heeft meerdere goede gegeven in de 1e, 2e, 3e & 4e generatie.

Twan had "Blue Superbreeder" rechtstreeks gehaald bij de Gebr. Scheele.

Ook Eijerkamp heeft de 09-1268636 "Blue Superbreeder" in zijn stam verwerkt.

Een kleinkind van hem "Witpen T.T" wint voor Eijerkamp o.a de 3e Nat. NPO Chateauroux & 4e Orleans 5.149d.

Klik op de blauwe link hier onder om naar de website van Eijerkamp te gaan;

I bought BLUE SUPERBREEDER for years ago from Twan Troisfontaine Valkenburg.
The entire Troisfontaine family, from Limburg, already had children from him.
At that moment he was the stock cock of Twan.
He has given several good pigeons in the 1st, 2nd, 3rd & 4th generation.
Twan had "Blue Superbreeder" directly from the Gebr. Scheele.
Eijerkamp also incorporated 09-1268636 "Blue Superbreeder" into his trunk.
A grandchild "Witpen T.T" wins for Eijerkamp the 3rd Nat. NPO Chateauroux & 4th Orleans 5,149p.
Click on the blue link below to go to the Eijerkamp website;

www.eijerkamp.com/pedigree5g.asp?PigeonId=266770&LanguageId=44


"Blue Superbreeder" zit weer op bevruchten eitjes in 2019!!!

"Blue Superbreeder" is on 2 fertilized eggs in 2019 !!!


"Blue Superbreeder = Zoon CRACK 79

  

_________________________________________________________________________________


________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

HULK staat op MARIJKE en hebben 2 bevruchte eitjes 10-1


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

SCHONE BLAUWE 506 zit weer op bevruchte eitjes in 2019
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

  


________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________