RON VAN DER NOORT breeder of top class ALLROUND RACING PIGEONS

   Welcome to my website

Nieuwe Update

13-2-2019 News '19

11-2-2019 Hok Westzaan '19


Ron van der Noort

winner of a.o;

1e Nat. NPO Orleans 8.494p.

and

breeder of a.o

1e Nat. NPO Bourges 9.805p.



________________________________________________________________


"Den Kwaaie"

Voor een X aantal jaren geleden gekregen van mijn duiven vriend Peter van Houtum!!!
For an X several years ago received from my pigeon friend Peter van Houtum !!!


   Vandaag 13-1-2019 gekeken en zit weer op 2 bevruchte eitjes!!!

Today 13-1-2019 looked and is again on 2 fertilized eggs !!!



Zoon/Son DEN KWAAIE

Groot/grand father van o.a 9e Nat. NPO Orleans 5.234d. '18 in Afd. 7 Midden Nederland

Het nestmaatje/nestbred wint 7e Prov. Lessines 18.809d. '18 in Afd. 7 Midden Nederland





Kleinzoon/Grandson DEN KWAAIE

Vader/father van o.a 9e Nat. NPO Orleans 5.234d. '18 in Afd. 7 Midden Nederland

Het nestmaatje/nestbred wint 7e Prov. Lessines 18.809d. '18 in Afd. 7 Midden Nederland

________________________________________________________

"KING 391"


_________________________________________________________________________________

"BLUE 098"


_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
"BLUE 802"

"Blue 802" zat op het vlieghok van (mijn duiven vriend) Wieger de Bruin te Veenwouden waar ik mee heb samen

gevlogen tot dat Wieger smoor verliefd werd op een duivinnetje en de duivensport daar voor moest wijken.

In de club van Veenwouden werd "Blue 802" 1e Kampioensduif Jong.

En 9e Kampioensduif Jong in de Friese Fondclub FFC-W

Dit jaar zit hij op de kweekstallen in Westzaan.

Een mooie maar ook een geweldige duif in de hand.

Ik kocht hem als jong van John Rockx uit zijn 1e Prov. Asduif Dagfond '15 Afd. 2 Brabant 2000.

Klik hieronder op de link voor het vraag gesprek met Ad Schaerlaeckens;

"Blue 802" was in the racing loft of (my pigeon friend) Wieger de Bruin in Veenwouden - Friesland.
In the club of Veenwouden "Blue 802" became 1st Champion pigeon Young.
And 9th Champion Pigeon Young in the Frisian Long Dist Club FFC-W
This year he is sitting on the breeding lofts in Westzaan - Zaanstad.
A beautiful but also a great pigeon in hand.
I bought him as a young from John Rockx from his 1st Prov. Ace Pigeon One Day Long Distance '15 Afd. 2 Brabant 2000.
Click below on the link for the interview with Ad Schaerlaeckens;

http://www.schaerlaeckens.com/articles/nederlands/artikelen2018/in-gesprek-met-john-rockx-15-april/




_________________________________________________________________________________

BLUE 097

Schitterende Kweekdoffer

Een van de stamduiven van mijn hok.

Superb breeding cock. One of the stock pigeons from my loft.





_________________________________________________________________________________


"Meiying" heb ik, na haar geweldige prestatie (terug) gekocht van Cees van Dijk.

En zit op de kweekstallen in Westzaan.

"Meiying" I have, after her great performance (bought back) from Cees van Dijk.
And sits on the breeding lofts in Westzaan.


   


_________________________________________________________________________________


"JEROM"

"JEROM" is vader van o.a 1e Nat. NPO Orleans 8.494d.


"LEON"




"DIAMOND HEN"


_________________________________________________________________________________


09-1268636

BLUE SUPERBREEDER

BLUE SUPERBREEDER heb ik voor jaren geleden gekocht van Twan Troisfontaine Valkenburg.

De gehele familie Troisfontaine, uit Limburg, had al kinderen uit hem.

Hij was op dat moment de stamdoffer van Twan.

Hij heeft meerdere goede gegeven in de 1e, 2e, 3e & 4e generatie.

Twan had "Blue Superbreeder" rechtstreeks gehaald bij de Gebr. Scheele.

Ook Eijerkamp heeft de 09-1268636 "Blue Superbreeder" in zijn stam verwerkt.

Een kleinkind van hem "Witpen T.T" wint voor Eijerkamp o.a de 3e Nat. NPO Chateauroux & 4e Orleans 5.149d.

Klik op de blauwe link hier onder om naar de website van Eijerkamp te gaan;

I bought BLUE SUPERBREEDER for years ago from Twan Troisfontaine Valkenburg.
The entire Troisfontaine family, from Limburg, already had children from him.
At that moment he was the stock cock of Twan.
He has given several good pigeons in the 1st, 2nd, 3rd & 4th generation.
Twan had "Blue Superbreeder" directly from the Gebr. Scheele.
Eijerkamp also incorporated 09-1268636 "Blue Superbreeder" into his trunk.
A grandchild "Witpen T.T" wins for Eijerkamp the 3rd Nat. NPO Chateauroux & 4th Orleans 5,149p.
Click on the blue link below to go to the Eijerkamp website;

www.eijerkamp.com/pedigree5g.asp?PigeonId=266770&LanguageId=44


Vandaag 13-1-2019 gekeken en "Blue Superbreeder" zit weer op 2 bevruchten eitjes!!!

Today 13-1-2019 looked and "Blue Superbreeder" is on 2 fertilized eggs !!!


"Blue Superbreeder = Zoon CRACK 79





  

_________________________________________________________________________________


________________________________________________________________




_________________________________________________________________________



_____________________________________________________________

HULK staat op MARIJKE en hebben 2 bevruchte eitjes 10-1


________________________________________________________________



________________________________________________________________



________________________________________________________________




________________________________________________________________

SCHONE BLAUWE zit op 2 bevruchte eitjes op 12-1




________________________________________________________________




________________________________________________________________



________________________________________________________________



________________________________________________________________




________________________________________________________________

  


________________________________________________________________




________________________________________________________________





________________________________________________________________



________________________________________________________________



________________________________________________________________