RON VAN DER NOORT breeder of top class ALLROUND RACING PIGEONS


5-5-2019


Aart heeft de duiven deze vrijdag voor het eerst getoond.

Een duivin werd hierdoor zo gemotiveerd en vloog minuten los op het hok van Aart.

Zij wint daarmee op Quievrain de 18e plaats tegen 1.419d. in de Zcc.

Aart zit met dit duifje weer vele gerenomeerde liefhebbers voor!

Waaronder A. Kat & zoon te Westzaan.

Aart showed the pigeons for the first time this Friday.
A hen was so motivated and flew away for minutes in the loft of Aart.
She wins 18th place on Quievrain against 1.419 p. in the Zcc.
With this pigeon, Aart is once again leading many renowned fanciers!
Including A. Kat & son at Westzaan.

--------------


21-4-2019

Een paar weken geleden is het mechanisch ventilatiesysteem geïnstalleerd. De duiven zitten sinds vorig weekend op weduwschap! Zoals jullie weten gebruiken wij de vitesse vluchten om ze in te vliegen en het weduwschapspel te leren. Dit met als doel om op de 1e Midfondvluchten en Dagfondvluchten (hopelijk) een kopprijs te kunnen pakken?

The mechanical ventilation system was installed a few weeks ago. The pigeons have been in widowhood since last weekend! As you know, we use the vitesse flights to fly them in and learn the widowhood game. This with the aim to be able to (hopefully) win a top prize on the 1st one dat long distance flights?


Vandaag begint Aart, op de 2e Vitessevlucht met de 13e prijs in zijn club tegen 649d. Goed voor de 32e prijs in Kring 4 tegen 3.115d. Wat wel leuk is om even te vermelden. Zijn 1e & 2e duif zijn jaarlingen die, als jong, zijn opgeleerd op de taartvluchten 2018. Deze jongen zijn 3x ingekorft in een vereniging in Soest nadat het vliegseizoen was afgelopen. Daarna werden er van deze jongen er +/- 12 stuks overgewend naar Aart zijn hok. En zie nu!!! Met zijn eerst geklokte (taartduifje) zit hij voor deze gekende liefhebbers; C. Kroon, B. Braspenning, M. Braspenning, G. Dekker, S. Bierlee, R. Moes, C. ten Haken, M. Kramer, Team Kramer, R. Faber, A. Brak, J. Kaman, H. Koehler, C. Buis jr. En dat op het nieuwe hok! Dat schept vertrouwen voor in de toekomst.

Aart starts today, on the 2nd Vitessevlucht with the 13th prize in his club against 649p. Good for the 32nd prize in Kring 4 against 3.115p. Which is nice to mention. His 1st & 2nd pigeon are yearlings who, as a youngster, were trained on the pie flights 2018. These youngsters were basketed 3 times in an association in Soest after the racing season had ended. After this, +/- 12 of these youngsters were transferred to Aart's loft. And now see !!! With his first clocked (cake pigeon) he is in front of these famous region fanciers; C. Kroon, B. Braspenning, M. Braspenning, G. Dekker, S. Bierlee, R. Moes, C. ten Haken, M. Kramer, Team Kramer, R. Faber, A. Brak, J. Kaman, H. Koehler, C. Buis jr. And that in the new loft! That creates confidence for the future.

---------------


28-4-2019

Aart zit vandaag op de wedvlucht Quievrain

72e in Kring 4 tegen 2.791d.

Daarmee zit hij toch nog wat gerenomeerde liefhebbers voor!

O.a; de Gebr. Fanger, van Vliet-Maastricht & Comb. Tervoort-Hasert  

Aart is today on the race Quievrain 72nd in Circle 4 against 2,791d. With that, he still leads some renowned fanciers!
O.a; the Gebr. Fanger, van Vliet-Maastricht & Comb. Tervoort-Hasert