Hier bevinden zich de nieuwste aanwinsten.

Here are the newest purchases.


"NIELS"

wint in 2019 op 4 (zware) Dagfond vluchten

wins in 2019 on 4 (tough) one day long distance races

1e Nat. Argenton 7.273p.

1e Blois 2.009p.

1e Vierzon 1.112p.

2e Issoudun 683p.

1e Ace Pigeon One Day Long Dist.

4e Best Pigeon One Day Long Dist. Nat. Comp. WHZB


Ik ben een samenkweek aangegaan (eind maart) met P. C (Piet) van Alphen te Dirksland

Een zoon uit zijn "NIELS" is (op mijn kweekstallen) gekoppeld aan mijn beste kweekduivin.

Deze zoon "NIELS" 19-1625944 heb ik zelf mogen uitkiezen uit meerdere zonen van de "NIELS"

I started a joint breeding (the end of March) with P. C (Piet) van Alphen living in Dirksland. A son from his "NIELS" is in my breeding stables.

Met dank aan Bram Koppenaal. Zijn duiven verslagen zijn (al jaren) te lezen op duivenvaria.Op het hok bij Piet van Alphen in Dirksland, op één van de Zuid Hollandse Eilanden, is een bijzondere duif gehuisvest. Op 7 juli 2019 werden de duiven om 8.00 uur in Argenton sur Creuse gelost. Met een Noord-Westen wind zou het geen gemakkelijke opgave worden. Voor Argenton mochten 10 duiven hun kunnen tonen voor Piet. Maar voor één duif was dit eigenlijk niet meer nodig. De blauwe doffer 17-1232680 "NIELS" had zich duidelijk al van de goede kant laten zien. Van de 3 eerdere dagfondvluchten had hij er al 2 gewonnen en werd 1x als 2e afgevlagd. Groot was het vertrouwen voor deze Nationale vlucht vanuit Argenton. Piet ging tijdens het wachten snel even kijken wat de stand was bij de WK voetbalfinale van de dames. Dit had hij beter niet kunnen doen want al snel hoorde hij echtgenote Petra roepen dat er een duif was gearriveerd. Het was wederom "NIELS". Op deze dag vernoemd naar hun kleinzoon Niels. Het wachten begon en het duurde een half uur voor de volgende duif viel bij Jan Roodzant de leermeester van Piet. Daarna was het nog enkele uren zenuwachtig wachten tot ook de resultaten van Noord Holland bekend waren. Geen duif bleek sneller te zijn en "NIELS" pakte de 1e Nationaal Argenton tegen 7.273 duiven Sector 2. Met 4 zware Dagfondvluchten waarvan 3x 1e en 1x 2e in het Samenspel Zuid Hollandse Eilanden kun je spreken van een unieke prestatie. "NIELS" een SUPERDUIF waarvan wij alleen maar kunnen dromen!  

A special pigeon is housed in the loft of Piet van Alphen in Dirksland, on one of the South Holland Islands. On July 7, 2019, the pigeons were released at 08:00 in Argenton sur Creuse. It would not be an easy task with a North-West wind. For Argenton, 10 pigeons were allowed to show their skills for Piet. But for one pigeon this was actually no longer necessary. The blue cock 17-1232680 "NIELS" had clearly shown himself from the right side. He had already won 2 of the 3 previous one day long distance races and was flagged once as 2nd. There was great confidence for this National flight from Argenton. While waiting, Piet quickly went to see what the position was at the women's World Cup soccer final. He should not have done this because soon he heard his wife Petra shout that a pigeon had arrived. It was "NIELS" again. Named after their grandson Niels on this day. The waiting began and it took half an hour before the next pigeon fell to neighbor and teacher of Piet Jan Roodzant. After that it was still a few hours of nervous waiting until the results of North Holland were also known. No pigeon turned out to be faster and "NIELS" took the 1st National Argenton against 7,273 pigeons in Sector 2. With 4 heavy one day long distance races of which 3x 1st and 1x 2nd in the South Holland Islands, you can speak of a unique performance. "NIELS" a SUPER PIGEON we can only dream of!

________________________________________________


On my breeding stables a son of / een zoon van;


"Master Sola" = sold on PIPA '21"Sola Winner" = sold on PIPA '21

"Moos Sola" = sold on PIPA '21

________________________________________________________


Onderstaand nieuws (over zoon Bram) gelezen op de site van PIPA.
The following news (about son Bram) read on the site of PIPA.

Van bovenstaande doffer zit er bij mij een volle broer op de kweekstallen.

Zie onderstaande stamkaart;

I have a full brother of the above cock in the breeding stables.
See the pedigree card below;

Onderstaande foto heb ik zelf genomen toen ik in het kweekhokje stond samen met Hans de Vos.
I took the photo below myself when I was in the breeding loft together with Hans de Vos.


___________________________________________________________________


2 youngsters (nestmates) from my pigeon friend Wieger de Bruin - Veenwouden - Friesland

______________________________________________1 jong uit "SVEN" x "BLACK DIAMONT"

Ruud Lelieveld

One youngster out of "SVEN" x "BLACK DIAMONT"


Old Black Power (foto=2020)

STORM is een kleinzoon van een volle zuster van BLACK POWER.

STORM is a grandson of a full sister of BLACK POWER.
J. Doldersum & zn

"Storm Jr" = sold on internet EPW for 11.500,-

___________________________________________________________


________________________

Olympic Hanne (Theo Hutten) & Olympic Hans (Hans Boenders)

komen uit de zelfde lijn als BLACK POWER !!!
are from the same line as BLACK POWER !!!_____________________________

2 jongen uit DE CHATEREAUX

2 youngsters from DE CHAREAUROUX

______________________________

Een schitterende zoon uit IWAN

A beautiful son from

Sold on PIPA


Een schitterende dochter uit BOLBOA
A beautiful daughter from

Sold on PIPA


Een schitterende dochter uit BRUCE LEE
A beautiful daughter from

Sold on PIPA

____________________________________________________________________________________


Van mijn duivenvriend, Peter van Houtum, heb ik de 17-6138568 gekregen.

Nu blijkt dat John Crehan van Team Hooymans UK en ook Team Hooijmans Be.

uit deze zelfde lijn een paar geweldige duiven heeft gekweekt!!!

Zie de stamkaart en de foto's hier onder.

From Peter van Houtem (my pigeon frend) he gave me a nice cock 17-6138568 for the breeding stables in Westzaan. Now it appears that John Crehan, Team Hooymans UK, and Team Hooijmans Be. has bred some great pigeons from the same line !!!

See the pedigree and the photos below.

2 Nestbroers / 2 Nestbrothers


____________________________________________________________

2-10-2019


Vandaag ben ik weer (nu samen met mijn vrouw Dominique) bij Kees Nijeboer geweest wonende is het plaatsje De Pollen nabij Vriezeveen. De Pollen ligt in het Oosten van het land tegen Duitsland aan. De vorige keer dat ik bij Kees was (voorjaar 2019) heb ik jullie al het een en ander laten weten wie Kees is en welke duiven er bij Kees op de hokken zitten. (voor wie dat niet weet kan naar beneden scrollen). Vandaag ben ik bij Kees geweest om 2 laatjes mee te nemen. Kees heeft ze zelf voor mij uitgezocht!!! Zj zien er geweldig uit en voelen ook geweldig aan!!! Met deze jongen kreeg ik ook een geweldige oude doffer mee waar ik in 2020 uit mag kweken. Kijk eens naar de kopprijzen die deze al heeft gevlogen!!! En bekijk deze afstamming eens goed!!!

Today I went again (now with my wife Dominique) to Kees Nijeboer, living in the town of De Pollen near Vriezeveen. The Pollen is located in the east of the country against Germany. The last time I was with Kees (spring 2019) I already let you know who Kees is and which pigeons are in Kees' lofts. (for those who don't know, you can scroll down). Today I went to Kees to bring 2 drawers. Kees chose them for me himself !!! They look and feel great too !!! With this youngster I also got a great old cock that I can breed from in 2020. Take a look at the top prizes it has already flown !!! And take a good look at this pedigree !!!


Deze duiven, hier onder, vind u terug in bovenstaande stamkaart van BLUE 351.

These pigeons, below, can be found in the above pedigree of BLUE 351._________________________________________Eind 2018 heb ik van Peter van Houtum (mijn duiven vriend) een mooie duivin gekregen.

17-1121250

het is een dochter van zijn "SCHALIE 297" en een kleindochter van de superkweekduivin

"STAREYE"

Christian v/d Wetering - Taem Hooijmans NL

At the end of 2018, Peter (my pigeon friend) gave me a beautiful hen. Is is a daughter from his "SCHALIE 297" and a granddaughter of the Super Breeding Hen "STAREYE" from Christian v / d Wetering - Taem Hooijmans NL

Eigenaar / Owner PETER VAN HOUTUM
HARRY Jr.

Son "Harry" x "Stareye"
______________________________

Genoemd naar mijn duivenvriend Peter van Houtum.

"Peter" is gekweekt door Jan Hooymans en gespeeld door Christian van de Wetering (later Team Hooymans NL) “Peter” was vanaf jongs af aan al één der favorieten van Christian. Hij vloog als jonge duif niet superieur maar toonde zijn klasse door zijn zijdezachte pluim en olie-achtige glans op zijn veren. Altijd in het ‘zondagse pak’ en met krijtwitte neusdoppen. Als jaarling liet hij op een zware Issoudun (585km) zijn klasse zien door de 3e NPO (NU) te winnen tegen 6.604 duiven. Als tweejaarse in het loodzware seizoen van 2018 kwam "Peter" echt tot zijn recht. Hij begon reeds op de midfond door er met een regio-zege van door te gaan op Nanteuil tegen maar liefst 3.607 duiven. Vervolgens pakte hij op iedere dagfondvlucht een echte kopprijs. Maar ook in 2019 presteerde hij nog top met o.a. de 27e plaats in de Pipa Ranking Asduiven Oud. De naam “Peter” heeft hij gekregen omdat duivenletter Peter van Houtum beide keren aanwezig was bij de regio zege en de 3e NPO Issoudun.

"Peter" was bred by Jan Hooymans and raced by Christian van de Wetering (later Team Hooymans NL) "Peter" was one of Christian's favorites from an early age. As a youngster he did not fly superior but showed his class through his silky soft plume and oil-like shine on his feathers. Always in the "Sunday suit" and with chalk-white nose caps. As a yearling he showed his class on a tough Issoudun (585km) by winning the 3rd NPO (NU) against 6,604 pigeons. As a two-year old in the very tough 2018 season, "Peter" really came into his own. He already started in the middle distance by continuing with a regional victory from Nanteuil against no less than 3,607 pigeons. Then he took a real top prize in every one day long distance flight. But also in 2019 he still performed top with a.o. 27th place in the Pipa Ranking Ace Pigeons Old. He got the name "Peter" because pigeon letter Peter van Houtum was present both times at the regional victory and the 3rd NPO Issoudun.

_______________________________________________


10-6-2018

Vandaag een jong uit "DE RICK" opgehaald.

Today I picked up one joungster from "DE RICK".


_____________________________________________________


Ik ben verschillende keren bij Leo Heremans geweest om jongen te halen.

I have been to Leo Heremans several times to buy joungsters.Ron van der Noort

Allround Racing Pigeons