News Update 14-2-2018     /     Young Pigeons '18 Update 15-2-2018


Op dit moment worden de kweekkoppels 2018 geplaatst. Klik hier boven op BREEDINGPAIRS '18       

At this moment the breeding couples 2018 will be placed. Click up stairs on BREEDINGPAIRS '18

________________________________________________________________________________________________


NIEUW

Een schitterende kleindochter SUPER ROOIE via mijn duiven vriend Peter.

SUPER ROOIE is een zoon van ELINE.


_____________________________________________________________________________________________________NIEUW, Een schitterende 100% Ad Schaerlaeckens doffer via mijn duiven vriend Peter.


_____________________________________________________________________________________________________


Onderstaande duif verkregen door uitwisseling van jongen met Comb. Blokker & Co.

DE 459 is het nestmaatje van De 460 die ook op mijn kweekstallen zit!

Vader is een volle broer van SHAKIRA.

"Shakira" wint o.a 1e NPO/Prov. Salbris tegen 9.986d.

Moeder is het NEUE KANNIBAALTJE.

Het zijn een van de laatste jongen die uit NEUE KANNIBAALTJE zijn gekomen.

NEUE KANNIBAALTJE werd aangekocht op de verkoop van W & L. Wilberg Duitsland.


Een volle zuster van NUEU KANNIBAALTJE bracht een topper op de wereld.

Dit was AQUARIAS.

AQUARIAS wint op de finale vlucht van The One Million Dollar Race te Zuid Africa 7000,- dollar + een auto!  

NEUE KANNIBAALTJE is er helaas niet meer!

Ik ben de gelukkige die er nog 3 kinderen van op mijn kweekstallen heb zitten!!!

Wie mij een beetje kent? Weet dat er natuurlijk jongen van terug gaan!!!!

De Comb. Blokker hebben geweldig kweekmateriaal op de hokken zitten.

Zij zijn al een poosje zeer goed bevriend met de Comb. Verbree

En hebben, meerdere jaren, uit de beste duiven jongen gekocht.

Binnenkort verkoopt deze Comb. wat jongen 2018 op www.duiven.net 

Klik op onderstaande link om daar even te gaan kijken;

http://www.duiven.net/verkoop/?page=view&id=669 


Ook dit duivinnetje (zie stamkaart hieronder) komt rechtstreeks van de Comb. Blokker & Co

Haar vader komt uit 2 Teletekst winnaars van de Comb. Weijers

Haar moeder komt uit het superkweekkoppel  RICO x SWETLANA van de Comb. Verbree

Uit dit zelfde koppel komt PLATINO.

PLATINO wint o.a 1e Nat. NPO Troyes 6.372d. en wint daarmee ook de auto!!!

PLATINO werd ook nog 3e Natour Duifkampioen in de Nat. Comp. WHZB

8e Beste Jaarling PIPA ranking & 11e Beste Oude duif PIPA ranking.
     

__________________________________________________________________________

Goed nieuws!!!

Ik kreeg een bericht van Cees van Dijk te Alphen a/d Rijn

(de liefhebber die met "MEIYING" de 1e NPO/Prov. Bourges 9.850d. heeft gewonnen van de Afd. 5)

dat hij weer een geweldige Dagfond duivin heeft zitten! 

Uit de "BLUE MACHO 012" = de (nest) broer van "MEIYING" !!!

Het gaat om de 16-1521128 "DE SUPER 128"

In '17 ging zij o.a 5x mee op een Dagfondvlucht.

En wint 5x prijs!

1e Argenton, 5e Bourges, 9e Blois, 13e Chateauoux en 19e Vierzon.

Wij gaan haar, in 2018, goed in de gaten houden Cees!

I got a message from Cees van Dijk (the pigeon fancier who won with "MEIYING" the 1st NPO / Prov. Bourges) that he has again a great One Day Long Distange hen! She comes from "BLUE MACHO 012" = (nest) brother of "MEIYING". It's the 16-1521128 "DE SUPER 128"  In '17 she went along for 5 times on a One Day Long Distange flight. And won 5 times prize! 1e Argenton, 5e Bourges, 9e Blois, 13e Chateauoux and 19e Vierzon. We are going to keep an eye on her in 2018 Cees!


"DE SUPER 128" heeft het niet van een vreemd als wij de stamkaart goed bekijken.

Haar vader is "BLUE MACHO 012" dit was ook een geweldige duif op de Dagfond vluchten , op het hok van Cees, en is de nestbroer van die geweldige "MEIYING" met de 1e NPO Bourges.

Vader van "BLUE MACHO 012" is "JONG MACHO"

"JONG MACHO" heb ik rechtstreeks aangekocht op de totale verkoop van Fred van het Feld Haarlem.

"JONG MACHO" komt weer uit de "MACHO".

"MACHO" wint o.a 1e Asduif Dagfond Prov. '07. met o.a de 10e NPO/Prov. Bourges.

"MACHO" zelf is grootvader van o.a 1e NPO/Prov. Bourges Afd. 5  en van de 1e NPO/Prov. Le Mans Afd. 6 

Zoals u kunt zien vererft deze lijn geweldig! En niet alleen bij mij!!!

"BLUE MACHO 012" en de "DE 121" staan in 2018 ook weer tegen alkaar gekoppeld.

"BLUE MACHO 012" en "MEIYING" heb ik van Cees, voor enkele jaren geleden, terug gekocht!

"THE SUPER 128" when we take a good look at the pedigree. Her father is "BLUE MACHO 012" this was also a great pigeon on the one day long distange races, in the loft of Cees, and he is the nest brother of the great hen "MEIYING" she wins a.o; 1st NPO / Prov. Bourges 9.850p. Father of "BLUE MACHO 012" = "YOUNG MACHO" directly purchased on the total sale of Fred van het Feld in Haarlem. "YOUNG MACHO" comes out of the "MACHO". This tyrant became 1st Ace pigeon one day long distanged Prov. '07 and wins a.o 10th NPO / Prov. Bourges in the loft of Fred van het Veld in Haarlem. "MACHO" is grandfather of the 1st NPO / Prov. Bourges and also from the 1st NPO / Prov. Le Mans. "BLUE MACHO 012" and the "DE 121" are also linked again in 2018. "I have bought" BLUE MACHO 012 "and" MEIYING "from Cees a few years ago!

______________________________________________________

Goed nieuws; Good news;

Comb. Verbeek - de Been, Bergen op Zoom, hadden van mij, in 2012, verschillende jongen gekocht, via een internet duiven verkooppagine, waarop de jongen voor een vast bedrag werden aangeboden (Cees van Dijk Alphen a/d Rijn, winnaar 1e NPO/Prov. Bourges 9.805d.,1e Teletekst, in de ijzersterke Afdeling 5 Zuid-Holland, met de 12-1471013 "Meiying" ook hij had deze duivin als jong bij mij gekocht op deze zelfde internet verkoop als Verbeek - de Been).

De aankondiging van mijn verkoop was al een paar weken voor dat deze verkoop ging starten.

Op de dag dat de verkoop begon was alles ook meteen verkocht!!!

Verbeek - de Been hadden o.a de 12-1470744 gekocht.

Deze groeide uit tot een van de toppers op het hok.

Waarschijlijk had deze topper nog meer mooie prijzen kunnen winnen als hij niet, van een wedvlucht, met een gebroken vleugel was thuis gekomen!!!

Hij komt uit "Den 90"

Een van de stamduiven van mijn hok.

Comb. Verbeek - de Been, Bergen op Zoom, had bought from me, in 2012, several youngsters, via an internet pigeon sales page, on which the youngsters were offered for a fixed price (Cees van Dijk, Alphen a/d Rijn, winner 1e NPO/Prov. Bourges 9.805p., 1e Teletext mansion, with the 12-1471013 "Meiying" He also bought this hen as a youngster on this same internet sale as Verbeek - de Been). The announcement of this sale was already a few weeks before this sale started. On the day that the sale started everything was immediately sold out!!! Comb. Verbeek - de Been had bought the 12-1470744. This grew into one of the toppers in the loft. Probably this topper could win even more nice prizes if he did not come home from a race, with a broken wing!!! He comes from the superbreeder "Den 90" .

 

Comb. Verbeek de Been hebben "Den 90" ook een jaar van mij mogen lenen, in samenkweek, en is uitgegroeid tot een van de stamduiven op hun hok!!!
In de 3e generatie is daar 17-1380020

"De Crack"

wint

1e Prov. Peronne tegen 16.472d.
Comb. Verbeek de Been have "Den 490" also a year from me to borrow, in breeding together, and has become one of the stock pigeons in the loft !!!  In the 3rd generation, "De Crack" wins 1st Prov. Peronne against 16.472p.

"Den 90" 

 

 "Den 90" zit nog in mijn kweekhok. En heeft in 2017 al zijn eitjes nog bevrucht!!! 
"Den 90" is still in my breeding loft. And in 2017 all his eggs still fertilized !!!


____________________________________________________________________________________________________________________________________

9-12-2017

Er is een schitterende kweekdoffer, van Gerard Kok Ijsselmuiden, op mijn kweekstallen terecht gekomen via mijn duiven vriend Aart.

There is a really beautiful breedingcock from Gerard Kok on my breeding lofts ended via my pigeon friend Aart Bax. 

 4 GENENARATIONS OF TOP PIGEONS, from N. J. Koenders

Dennis = father of Zlatan = father of Salinero = father of Takoda.


______________________________________________ 

1-12-2017

Vandaag is er een schitterende duivin op mijn kweekstallen terecht gekomen van mijn duiven vriend Peter.

Inteelt BEAUTY HARRY = zoon HARRY

Direct; Christian v.d. Wetering 

Today a beautiful hen ended up on my breeding lofts. Its coming of my pigeon friend Peter. Inbred BEAUTY HARRY = son HARRY._____________________________________________________________


Een van mijn laatste aanwinsten zijn de 17-1503587 en de 16-1758779 rechtstreeks van de kampioenen maker en leverancier van superkweekduiven Loed Senden.               

My newest acquisitions are a Hen 17-1503587 and a Cock 16-1758779 directly from the champion maker and supplier of super breeders Loed Senden. 

Talloze duiven liefhebbers over de gehele wereld zijn geslaagd met duiven rechtstreeks afkomstig of via via van de kampioenen maker en hofleverancier van 1e prijs winnaars en 1e Asduiven Loed Senden, Berg en Terblijt, Limburg.

Een van de bekendste, en behorende tot een van de beste liefhebbers op de Dagfondvluchten van Nederland.

Zijn vader en zoon Hendriks,

Jo en Florian Hendriks Nijswiller Limburg.

Hieronder een opsomming van de allerbeste duiven van het hok Hendriks & zn.

Waar wij, via de stamkaarten, de stamduiven van Loed Senden terug konden vinden. 

Numerous pigeon lovers around the world have have both pigeons directly or via via from the champion maker and supplier of 1st prize winners, 1st Ace Pigeons & Super breeders Loed Senden, Berg and Terblijt, in the provence of Limburg. One of the best-known, and perhaps the best one day long dist players of the Netherlands are father and son Hendriks, Jo and Florian Hendriks Nijswiller also in the provence of Limburg. Below is a list of the very best pigeons of the Hendriks loft where we could find in the  family tree cards the stockpigeons of Loed Senden.

      

De "Super Dikke 638"

is o.a vader van 98-5816273 

"De Kleine 273"

Wint o.a

7e NPO/Prov. Sezanne

8e NPO/Prov. Bourges

12e NPO/Prov. Bourges 

27e NPO/Prov. Sourdun

Deze prijzen zijn gevlogen op het hok van Thijs Vluggen (dit is een oom van Florian).

Thijs Vluggen had "De Kleine 273" als jong gekregen van Loed Senden!!!

In 2002 kocht Floran Hendriks "De Kleine 273" van zijn oom.  


"De Kleine 273" groeide op het kweekhok, van Jo Hendriks & zn, uit tot een supervererver. 

"De Kleine 273" is vader van o.a de 02-2126165

"Popeye" 

Florian kreeg "Popeye" als eitje van zijn oom Thijs Vluggen in 2002!!! 

"Popeye" is ook uitgegroeid tot een superkweker en vader van o.a

"Favoriet"

Wint o.a

1e Rethel 26.447d.

1e Rethel 25.290d.

1e Reims 17.437d.


De "Super Dikke 638" is ook vader van

02-5241439 

"De Teletekst Duivin" 

wint o.a

5e NPO/Prov. Lorris 5.256d.

2e Mettet 622d.


"De Teletekst Duivin" is moeder van "De 07-1089131"

  "De 131"

wint o.a

2x 3e Prov. Asduif

7e NPO/Prov. La Souteraine

12e NPO/Prov. Blois

14e NPO/Prov. Bourges.

"De 07-1089131" is het nestmaatje van 

"De 132"

wint o.a

1e Sezanne 492d.

1e Reims 758d.

29e Nat. Blois 54.129p.


Jo Hendriks had ook de 01-2344837 "Nationaaltje" gehaald bij Loed Senden.

En ook "Nationaaltje" komt weer uit de "Super Dikke 638"

"Nationaaltje"

wint o.a

1e Vervins 1.714d. (10 min. los)

2e Bohain 1.473d.

5e Nat. Orleans 6.329d.

"Nationaaltje" is uitgegroeid tot een superkweekduivin.

"Nationaaltje" heeft ook op het kweekhok van Gaby Vandenabeele gezeten.

En is daarom ook terug te vinden in verschillende stamkaarten van Gaby. 

The "Super Dikke 638" is a.o sire of 98-5816273 "De Kleine 273". This cock wins, for example, on the one day long distange flights. 7th NPO/ Prov. Sezanne 5.273p., 8th NPO/Prov. Bourges and 12th NPO/Prov. Bourges 8.231p. this on the loft of his onkel Thijs Vluggen. Florian both "De Kleine 273" in 2002 from his onkel and grew up at their breeding loft to become a superbreeder. "De Kleine 273" is the father of a.o the 02-2126165 "Popeye" (Florian geth him as egg in 2002 from his onkel Thijs Vluggen) the stockbreeder of Jo & Florian Hendriks. "Popeye" is sire of a.o "Favorite" 1st Rethel 26.447p., 1st Rethel 25.290p. and 1st Reims 17.437p. The "Super Dikke 638" is also father of 02-5241439 "The Teletext Duivin" she wins, for example, 5th NPO/Prov. Lorris 5.256p. 2nd Mettet 622p. "The Teletext Duivin" is again mother of 07-1089131 "The 131" wins 2x 3rd Prov. Ace Pigeon  with a.o the 7th NPO/Prov. La Souteraine, 12th NPO/Prov. Blois and 14th NPO/Prov. Bourges. The nestmate "The 132" wins 1st Sezanne 492p., 1st Reims 758p. 29th National Blois 54.129p.  Jo & Florian Hendriks both also "Nationaaltje" 01-2344837 at Loed Senden. And also "Nationaaltje" comes from the "Super Dikke 638". "Nationaaltje" wins a.o 1st Vervins 1.714p. (flies 10 min loose) 2nd Bohain 1.473p. 5th Nat. Orleans 6.329p. She has grown up to a super-breed hen. "Nationaaltje" has also been in the breeding loft of Gaby Vandenabeele. And therefore, it is also found in several family tree cards of Gaby.      


  
                                          Florian & Jo Hendriks

Na de grote verkoop in 2013 (op pipa 218.000,-) zijn Jo en Florian o.a met de jonge afstammelingen van bovenstaande duiven weer opnieuw begonnen.

Hieronder wat nieuwe topduiven van de laatste jaren van het hok Hendriks te Nijswiller. 

After the big sale on pipa (218.000, - euro) in 2013, they have restarting a.o with the young pigeons of the above pigeons. Below are some top pigeons of the last years of the loft Jo & Florian Hendriks Nijswiller.
Dan nog een duif noemen van Jo en Florian Hendriks is de

NL15-1130828.

Wint o.a 9e NPO/Prov. La Souteraine.

NL15-1130828 komt uit de lijnen van o.a "Popeye",  "Asterix" en  "De Kleine 273" = zoon "Super Dikke 638"

Then mention another pigeon of Jo and Florian Hendriks is the NL15-1130828 he wins a.o 9th NPO / Prov. La Souteraine. And comes from the lines of "Popeye", "Asterix" and "The Kleine 273" = Son "Super Dikke 638".


   


Een volle broer van de "Super Dikke 638" is.

99-1374833 "De Wondere 833" 

Deze klasbak heeft 3x bij de eerste 10 gestaan op een NPO vlucht.

3x op Teletekst

Wint 5x 1e in de Regio 

Wie heeft ze beter?

A full brother of the "Super Dikke 638" is the 99-1374833 "The Wondere 833" this superpigeon has stood 3x on NPO Teletext. And wins 5x 1st in the Region.


 
                                                            

"DE WONDERE 833" 

Wint 5x 1e in big competition!!!!

         1e Chimay    2.196d.

          1e Bourges   1.484d. 

         1e Bourges   1.328d.

            1e Ciney           988d.

             1e Chateauroux 702d. 

            2e Charleville 1.312d. 

   3e Poitiers 453d.

    5e Mettet 1.372d.

  6e Ciney 1.042d.

            6e Chateauroux 474d.

      8e Chimay 1.065d.

       9e Bourges 1.146d.

         9e Bourges 1.334d., 


"DE WONDERE 833"

Wint 3x bij de 1e 10 Prov.

3x Teletekst

7e Prov.   Chateauroux 3.477d.

7e Prov.           Bourges 6.989d.

  8e Prov.            Poitiers 3.532d. 

13e Prov.          Bourges 6.928d.

21e Prov.          Bourges 7.323d.

58e Prov.          Bourges 7.363d.

112e Prov. Chateauroux 3.244d.

               139e Prov.        Argenton 2.973d.                   


"DE WONDERE 833"

 IS DUS EEN ECHTE WONDER DUIF !!!!


Hieronder ziet u de stamkaarten van de 2 duiven die ik op 9-11-2017 rechtstreeks heb aangeschaft bij Loed Senden. Het gaat om 

Een Kleindochter van "De Super Dikke 638"

Een Kleinzoon van "De Wondere 833" 

Below you can see the pedigree cards of the 2 pigeons that I bought directly from Loed Senden on 9-11-2017. They are a granddaughter of "De Super Dikke 638" and a grandson of "De Wondere 833" = a full brother of "De Super Dikke 638".


   Ook Jos de Ridder Asperen heeft in het verleden wat duiven geruild met Loed Senden.

Voor Jos zat daar o.a een kleinzoon van de "The First Lady" bij.

En wel de 05-1740736

"Pierre"

wint o.a 

15e Nat. Blois 43.064d.

1e St. Quentin 262d.

2e Epehy 298d.

"Pierre" is zelf vader van

"Loed" 

wint o.a

2e NPO/Prov. Montlucon 4.897d.

9e Creil 18.490d.

"Pierre" werd ook vader van 09-1213159

"Pierrette Euro"

wint o.a

9e NPO/Prov. Ablis 6.783d.

 62e Nat. Ablis (derby junioren) 18.911d.

2e Salbris 1.618d.

Een broer "Pierre-Euro" wint

8e Pommeroeul 20.961d.

Een zuster van "Pierrette Euro" wint

8e Pommeroeul 20.961d. 

"Pierre"  is een volle broer de

"Super 873" 

wint

1e, 1e, 2e, 3e en 10e Prov.

Jos de Ridder Asperen has exchanged pigeons with Loed Senden in the past. For Jos there was a grandson of "The First Lady". The 05-1740736 "Pierre" He wins 15th Nat. Blois 43.064., 1st St. Quentin 262., 2nd Epehy 298. "Pierre" is himself the father of "Loed" and wins 2nd NPO / Prov. Montlucon 4.897. and 9th Creil 18.490. "Pierre" became father of 09-1213159 "Pierrette Euro" this hen wins 9th NPO / Prov. Ablis 6.783., 62nd Nat. Ablis (derby juniors) 18.911., 2nd Salbris 1.618. A brother "Pierre-Euro" wins 8th Pommeroeul 20.961. A sister of "Pierrette Euro" wins 8th Pommeroeul 20.961. "Pierre" is a full brother the "Super 873" from Loed Senden this wins 1st, 1st, 2nd, 3rd and 10th Prov. 

_____________________________________________________________________________


Via mijn duiven vriend Peter is er een schitterende SCHALIE (zoon STAREYE) kweekdoffer op mijn kweekstallen terecht gekomen die hij rechtstreeks heeft gehaald bij Christian v.d. Wetering.

 SCHALIE is een halfbroer van BLUE ELLEN.

SCHALIE komt dus uit de superkweekduivin STAREYE (wint zelf 5x 1e en werd o.a moeder van "Blue Ellen" 1e Nat. Ace Pigeon Jong Pipa Ranking 2015) op het hok Christian van de Wetering.

STAREYE heeft ook gekoppeld gestaan aan BEAUTY HARRY = een zoon van de HARRY Jan Hooijmans en daar zijn al verschillende super duiven uit voort gekomen!!!

Aan vaderskant, van SCHALIE en BLUE ELLEN, zien wij o.a de 04-1185438 dit is WEER een dochter van "De Super Dikke 638" van Loed Zenden. 

Through my pigeon friend Peter van Houtum a beautiful "SCHALIE" (son STAREYE) breeding cock has ended up on my breeding lofts. He is coming directly from Christian v.d. Wetering. It is a half-brother of "BLUE ELLEN". "SCHALIE" comes, from mother's side, from the super breeding hen "STAREYE" (wins zelf 5x 1st and became mother of "Bleu Ellen" 1st Nat. Ace Pigeon Young Pipa Ranking 2015) on the loft Christian van de Wetering. "STAREYE" has also been coupled to BEAUTY HARRY = a son of the HARRY Jan Hooijmans and that resulted in several super pigeons!!! On faters side, from the "SCHALIE" and "BLUE ELLEN", we see in the padigri, among others, the 04-1185438 this is again a daughter of "De Super Dikke 638" from Loed Zenden.


__________________________________________________________________


            

Op onderstaande stamkaart ziet u de naam K en R. Loomans Asenray staan.

Wie zijn deze liefhebbers?

Hieronder een kleine opsomming van de mooiste prijzen van de laatste jaren. 

You will see the name K and R. Lomans on the card below. Who are these enthusiasts? Below is a small summary of the most beautiful prices of the last years.

Karin en Robert Loomans Asenray winnen euregionale wedvlucht Gien in Limburg Total '17. = 1e Prov.

Karin en Robert Loomans, Asenray winnen 1e Lorris in Limburg Total 2015.                              = 1e Prov.

Karin en Robert Loomans uit Asenraij winnen Troyes in Limburg Total 2014.                             = 1e Prov.

Karin en Robert Loomans uit Asenray 1e Champion young pigeons in Limburg Total.              = 1e Prov.

    

In een paar jaar tijd winnen K & R. Loomans 1e, 1e, 1e, 6e, 9e en nog eens een 9e Prov. !!!!

In a few years time, K & R. Lomans win 1st, 1st, 1st, 6th, 9th and a 9th Prov. !!!!

    


NL 16-1714307 komt rechtstreeks uit DE 834 van John van Heel. 

Er is een geweldige doffer op mijn kweekstallen gekomen ( via Fam. Blokker) met een werkelijke super afstamming! 

Ook een kleinzoon van het SUPERKOPPEL van John van Heel

"De Belsj X Superkweekduivin". 

Het gaat om de 12-1900840 

There has been a great cock on my breeding stables (via Fam. Blokker) with a real super line! Also a grandson of the SUPER BREEDINGPAIR from John van Heel "De Belsj X Superkweekduivin". It's about the 12-1900840

  

De 12-1900840 is (van moederskant) een kleinkind van het superkweekkoppel

DE BELSJ X DE SUPERKWEEKDUIVIN

John van Heel - Maria Hoop - Limburg.

There is a great cock on my breeding stables coming (via Fam. Blokker) with a unbiliveble super line! It is about the 12-1900840 He is (from mother's side) a grandchild the superbreedingpair DE BELSJ X SUPERBREEDSTER from John van Heel.


DE BELSJ wint o.a 3x 1e. 1e Asduif Vitesse Prov.               SUPERKWEEKDUIVIN = Zuster 5e Nat. Orleans   3e Beste Vitesse/Sprint Nationaal.  

Superkweeklijn.

Uit deze lijn komen o.a; 

De 1e NPO (1e Prov.) Gien 4.458d. snelste 12.344d.  

De "SUPER 67" wint 6x 1e Reg. en 2x 2e Reg.

De 1e Kampioensduif Vitesse Prov. 2015. 

De 17-1459734 Kleinkind van DE BELSJ wint 1e Prov. Melun 7.735d. 

De 16-251 Achterkleinkind van DE BELSJ wint 2e NPO (2e Prov.) Sens 3.280d. &  1e Reg. Charleville 1.114d.

De 16-1714256 Kleinkind "OLYMPIC JO" wint in 2017 1e NPO (Prov). Lorris 13.778d. & 10e NPO (Prov). Sezanne 11.528d. 

De 09-1435834 Zoon van DE BELSJ wint local 5x 1e, 3x 2e, 2x 3e o.a 1e Charleville 3.332d., 4e Prov. 18.100d.

De 1e Olympic Pigeon Nitra Slowakije 2013 "OLYMPIC JO" wint o.a 1e NPO (1e Prov.) Lorris 14.983d. = een kleinkind van De Belsj.

   Hieronder ziet u de "JONGE BELSJ"

1e NPO (1e Prov.) Gien 12.344p.

Hij is een zoon van het GOUDEN KOPPEL

"De Belsj" X "Superkweekster"
Below is the "JONGE BELSJ" also a 1st NPO (1st Prov.) Winner. He is a son of the GOLDEN PAIR "The Belsj" X "Superkweekster"Vader van de 12-1900840 

is de 02-1283795 

Direct; Ad Schaerlaeckens.

En is een zoon van de wereldberoemde

"ACE FOUR" 96-5660145

1e Asduif Prov. & wint 5x 1e   

"ACE FOUR" is vader van o.a "HOME ALONE"

Ad Schaerlaeckens had "ACE FOUR" in 2002 o.a gekoppeld aan de

01-1994133 Dochter "Nationaaltje" 1e Nationaal Orleans 1996 "Splash"

Een volle zuster van de SUPERSTAR.

"Splash" stond gekoppeld aan de 94-1554627 Inteeld Gaby

100% Gaby Vandenabeele

Vader van o.a 9e jong WHZB van Willem de Bruijn. 

02-1283795 Zoon ACE FOUR was een superkweker op het hok van (eendaagse specialist) M. Kieft te Putte.

En is op latere leeftijd overgenomen door de heer W. Breemen

  

Ad Schaerlaeckens had "ACE FOUR" in 2002, linked to the 01-1994133 Daughter "Nationaaltje" 1st National Orleans 1996 "Splash" = a full sister of SUPERSTAR. "Splash" was linked to the 94-1554627 Inteeld Gaby = 100% Gaby Vandenabeele = father of a.o 9th young WHZB by Willem de Bruijn. 02-1283795 Son ACE FOUR was a superbreeder on the loft of (one-day specialist) M. Kieft te Putte. And has been purchased by W. Breemen.

__________________________________________________________________________

Nieuw op het hok.

Schitterende kweekdoffer en vader van een 1e prijs winnaar.

Bij deze kweekdoffer zit alles goed;

pluimen, stuit, rug, balans, korte achtervleugel, mooi oog en de band loopt door!!!

Gewoon een topduif!!!

Niet onbelangrijk!!!

Hij komt uit 2 Teletekst duiven!!!

New on the loft. Gorgeous breeding cock and father of a 1st prize winner. With this cock everything is good; plume, back, balance, short backwing, beautiful eye. Just a top pigeon!!! Not unimportant!!! He is from 2 Prov. top 10 winners!!!


_____________________________________________________________

1-10- 2017,

Vandaag mijn bestelde jongen opgehaald bij John Rockx te Zegge.

John Rockx zijn stamduiven komen rechtstreeks van Ad Schaerlaeckens.

Het zijn 9 jonge raspaardjes uit het beste wat John hebt zitten. 

Zij komen uit de 12-101, 15-063, 15-044, 13-827, 12-093, 14-371, 14-740 en 15-876

Wie bekent is met de duiven van John?

En vooral diegene die tegen John moeten vliegen in de Adf.2 Brabant 2000? 

Weten precies welke duiven dit zijn!

En wat zij hebben gepresteerd.

Een voorbeeld ziet u hier onder!

De 13-1346827 "DE 27"

1e Asduif Dagfond Prov. 2015

Today i picked up my ordered jongsters at John Rockx in the place Zegge. John Rockx's pigeons straight come derectly from Ad Schaerlaeckens. There are 9 young racing pigeons out of the best that John has.They are from; 12-101, 15-063, 15-044, 13-827, 12-093, 14-371, 14-740 and 15-876. Who is familiar with John's pigeons? And especially to fly to John in Prov. Afd.2 Brabant 2000. Find out exactly what pigeons this are! And what they performed. An example? "The 27" wins 1st Ace Pigeon One Day Long Dist. Prov. 2015.


________________________________________________________________________________

3-september 2017,

5 NIEUWE AANWINSTEN VOOR OP HET KWEEKHOK.

DE 5 BESTE KWEEKDUIVINNEN VAN HOK

Hans de Vos. 

Hans is gestopt met de duivensport in 2017. 

5 New purchased pigeons for my breedingloft. 5 best breedinghens from Hans de Vos. Hans is stopt in 2017 with the pigeons. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

The best of GABY VANDENABEELE

WOLFGANG = vader van NEPTUNES 


NEPTUNES = vader van "The Lion King" NEPTUNES = Vader van

"Spy"

2e price winner One Million Dollar Race Zuid Afrika 2010


NEPTUNES = Grootvader van

"Fyther"

____________________________________________________________________________________________________________________________________

07-1897709

Dit is de laatste jaren de vaste duivin van BRAM (7x 1e)

Hans heeft haar direct aangekocht bij de Gebr. Scheele Terneuzen.

This is from the last yaers te breedinghen from BRAM (7x 1e) Direct from the brothers Scheele Terneuzen.____________________________________________________________________________________________________________________________________

13 augustus 2017,

Vandaag de 4e jonge duiven vlucht; 

Heusden-Zolder = 250km.

U kunt ons vinden in Rayon Het Noorden op de 32e plaats tegen 1.366d. 

Onze eerste is de 17-4290696 

Wij hadden er 38 mee en winnen 17 prijzen !!!!

Today the 4th young pigeons flyght Heusden-Zolder = 250km. You can find us in Rayon Het Noorden at the 32nd place against 1.366p.

Our first is the 17-4290696. We had 38 at the flicht and win 17 prizes !!!!


________________________________________________________________________________

7 augustus 2017,

Goed nieuws!

Nico Blokker & Zoon - Wijk bij Duurstede

winnen met een jong, de 17-4290787 rechtstreeks van mijn hok

de    1e    prijs

in hun club tegen 135d.

En in Afd.7 regio C2 staan zij met dit jong op de 4e plek tegen 1.010d.

Gefeliciteerd mannen!!!

Deze 17-4290787 is een kleinkind van mijn "DE LEON"

wint o.a 3x 1e op de Dagfond

(zit in het kweekhok)

"De Leon" is een halfbroer van mijn 1e NPO Orleans en 1e Teletekst winnaar "DOMINIQUE" !!! 

Een week eerder winnen zij ook met een jong van mijn hok,

17-4290800

de 2e prijs in de club!!!

Deze komt ook uit de zelfde line als de 17-4290787.

Good news!
Nico Blokker & Zoon - Wijk bij Duurstede win with a young, the 17-4290787 directly from my loft the 1st prize in their club against 135p.

And regional in C2 they stand at fourth place 1.010p.
Congratulations guys !!!
This 17-4290787 is a grandchild of my "DE LEON" wins 3x 1e on the One Day Long Dist. "De Leon" is a half brother of my 1st NPO/Prov. Orleans 8.494p. "DOMINIQUE". A week earlier they also win with a jongster from my loft 17-4290800 the 2nd prize local !!! This jongster is also comes from the same line as the 17-787. "OLYMPIC YEROMMEKE"

    1e price winner Comb. Blokker & Co 

     2e price winner Comb. Blokker & Co

________________________________________________________________________________ 

Een zomerjong en een laatje '16 van de Comb. Blokker & Co.

Geruild tegen jongen uit mijn kweekhok.

Nu Dec. 2017 uitgegroeid tot 2 schitterende kweek duivinnen! ___________________________________________________

Weer een aanwinst voor op het kweekhok,  

"De 08-1376094"

Hij is oud oke, maar het is een geweldige kweekdoffer rechtstreeks van de grootmeester Jan Kuijzer.

Als hij nog wat bevruchte eitjes geeft in 2018 zijn wij al erg blij!!!

Deze 08-094 heeft o.a De 12-1469398 "BAX 398" op de wereld gezet. 

De BAX 398 wint o.a; de volgende kopprijzen; 

1e Soissons 179d.

(in de club waar Jan Kuijzer zelf ook lid van is, P.v Zaanstreek Noord te Wormerveer). 

4e Nijvel 252d.

8e St. Job 123d.

9e Nijvel 1.116d. Regionaal,

20e Soissons 759d. Regionaal,

35e Nijvel 5.607d. Provinciaal. 

En wint totaal 44 prijzen!  

Deze "BAX 398" zit ook op mijn kweekhok.

A new addition to the breeding house, "The 08-1376094"
A great breeding victim directly from Grandmaster Jan Kuijzer. He is old oke, but If he fertilized eggs a few couples in 2018 whe are very happy!!!
This 08-094 has put the 12-1469398 "BAX 398" on the world.
The BAX 398 wins, and others; The following cup prices 1st Soissons 179d. (In the club where Jan Kuijzer himself is a member, P.v Zaanstreek Noord in Wormerveer). 4th Nivelle 252d. 8th St. Job 123d. 9th Nivelle 1,116d. Regional, 20th Soissons 759d. Regional, 35th Nivelles 5.607d. Provincial. And wins a total of 44 prizes! This BAX 398 is also on my breeding hob.


________________________________________________________________________________

29 juli 2017,

Vandaag stonden de jongen op de losplaats Gorichem.

Voor ons 170 km.

Wij winnen in de club een 2e tegen 398 duiven.

En hebben er 11 raak.

In Rayon Het Noorden winnen wij de 19e plaats tegen 2.044 duiven.

Onze eerste is de 17-1373172 en is een rechtstreekse van John Rockx te Zegge.

Today, the boy stood at a western detached Gorichem. For us it is 170 km. We win in the club a 2nd place against 398 pigeons. And hit 11.  In Rayon North we win 19th place against 2,044 pigeons.  Our first is the 17-1373172 and is a direct from John Rockx to Zegge.


   Stamdoffer 10-1811762     "De Jan"

Wint; 5x 1e, 1x 2e, 1x 3e, 1x 4e, 1x 5e Local

2x 1e Regio, 2e Prov. Chateauroux 8.687p. , 8e Prov. Bourges 7.209p. , 9e Nationaal Chateauroux 49.385p.

"DE JAN" is grootvader/grandfather to

"DE VALE 341",  

1e Ace Pigeon One Day Long Dist. Prov. 2016,  

10e Best Pigeon Nationaal WHZB 2016,

2e Prov. Bourges 4.464p. = 2e NPO Teletekst

(John had ze geweldig op deze vlucht 2e, 4e en 9e Teletekst !!!! )
________________________________________________________________________________

24 juli 2017,

Goed nieuws!!!!  Good News!!!

Cees van Dijk, Alpen a.d. Rijn (winnaar 1e NPO Bourges met Meiying)

Wint met de

17-1548463

de 2e prijs tegen 337d.

& 27e Regionaal 1.289d.

De 17-1548463 is gekweekt op mijn kweekhok. = Bred on my breedingloft.
_______________________________________________________________________________

22-juli 2017,

Goed nieuws!!!!     

1e prijs winnaar!!!!!

Vandaag kreeg ik een bericht van Aart Bax te Assendelft.

Aart heeft dit jaar een X aantal jongen van mij gekregen omdat hij overnieuw moest beginnen.

Op zijn nieuwe adres.

Een van deze jongen DE BAX 401 wint in de club de

**** 1e **** tegen 336d.

En wint in Kring 4. Afdeling 6. Noord-Holland de

2e prijs tegen 1.122d.____________________________________________________________________________________________________________________________________

10-juni 2017,

Wij zelf winnen ook de 1e prijs met de 695.

        1e Locaal           

1e Sens Locaal    tegen    112d.

7e Regionaal        tegen    615d.

39e NPO in de Afdeling Friesland tegen 4.481d.

14 mee en 9 prijzen.

Sens = 595 km.


_____________________________________________________________________________

10-juni 2017,

Maar er is gelukkig ook nog goed nieuws te melden!!!!

   1e prijs    

Vierzon Loc. tegen 422d.  (612 km)  

11 minuten los op de nummer 2 !!!  

In P.v Zaanstreek Noord te Wormerveer.  

7e Regionaal tegen 1.481d.

37e NPO/Prov. tegen 6.532d. Afd.6 Noord-Holland

6 mee en regionaal & provinciaal 4 in de prijzen!!! 

Deze prestatie werd geleverd door Aart Bax te Assendelft.

Deze liefhebber (timmerman van beroep)

Wilde voor het vertimmeren van mijn duivenhok (in 2016) jongen van mij hebben in plaats van geld.

Ik heb hem een X aantal zomerjongen gegeven en deze heeft hij afgericht op de natour vluchten van 2016. Nu op Vierzon klokt hij een van deze jongen (nu als jaarling) als 1e in de sterke club Pv Zaanstreek Noord te Wormerveer.

Het is een duivin.

Zij is nog een kleinkind van mijn DOMINIQUE.

"Dominique" won bij mij op het hok de 1e NPO Orleans Prov. Afd.6 Noord-Holland.

Ook zij vloog omgerekend meer dan 10 minuten los!!!

Maar dan Provinciaal.

En stond door deze prestatie ook als 1e op Teletekst.

Deze duivin van Aart heeft het dus niet van een vreemd. 

But there is fortunately also good news!!!!
1st prize Vierzon Local against 422p. (612 km)
11 minutes off at number 2 !!!  Local
7th Regional 1.481p.
37th NPO 6.532p.
This performance was provided by Aart Bax in Assendelft.
This pigeon fancier wanted to dune my pigeon loft (in 2016) to have from my jongsters instead of money. I gave him an X summer jongsters and he train this on the Natour flights from 2016. The 16-825 is a grandchild of my DOMINIQUE. "Dominique" won me at the loft 1st NPO Orleans Prov. Afd.6 North Holland. Also she flown converted more than 10 minutes Los Provinciaal. And this performance was also the 1st on Teletext. ________________________________________________________________________________

9-juni 2017,

Vandaag (2 weken later) kreeg mijn duivenmaat Wieger de Bruin te horen van Jouke Rottine (Afdeling Friesland) dat de geconstateerde duiven van de 1e Dagfondvlucht niet uit de klok konden worden gehaald!!!! De klok is nog naar Basch in Leerdam geweest (de dealer van deze klokken) en ook daar mocht het niet lukken!!!!

Ik zal het jullie maar vertellen.

Wij hadden op deze vlucht een duif geconstateerd op 14:08  

Dat had goed geweest om op een plaats bij de eerste 10 in het rayon te komen!!!  

Ook DE 638 was mee op deze vlucht en hij had voor zeker in de prijzen gevlogen!!!! 

____________________________________________________________________________ 

3-juni 2017, 

Aan onze klok wordt door de Afd. Friesland nog steeds gewerkt.

Om te proberen de duiven van de 1e Dagfondvlucht eruit te krijgen.

Wij hebben dit weekend geklokt op een noodklok.

_____________________________________________________________________________

27 mei 2017,

De eerste Dagfondvlucht.

Het was voor Friesland een rampvlucht!!!!

Voor ons dus ook!!!

Wij hadden er 30 mee en hebben er uiteindelijk 15 thuis gekregen.

Tot overmaat van ramp kon ook onze klok niet uitgelezen worden!!!

Deze staat nu bij de Afdeling Friesland die er nog mee bezig zijn. 

Verder nieuws volgt later!!!!

May 27, 2017,

It was a disaster flicht for Friesland. So for us too!!! We had 30 with and finally got home 15.

To make matters worse!!! Our clock could not be read in the club.
He is now at the Friesland Department who will try.
Further news will follow later !!!!

_____________________________________________________________________________

20 mei 2017,

De 2 midfondvlucht Quievrain.

Voor ons 352km.

Wij winnen op deze vlucht;

7e   Locaal tegen 343d.

21e Regionaal tegen 1.944d. 

68e Provinciaal tegen 19.075d.

31 mee en 24 prijzen.

Er stond een Zuid-Westen wind.

Onze eerste duif is een weduwduivin;

De 16-1804656

The 2e middle distange flight Quievrain. For us 352km. We win on this flight; 7th Local against 343p. 21st Regional by 1.944p. 68th Provincial against 19.075p. 31with and 24 prizes. There was a south-west wind. Our first pigeon is a widow hen; The 16-1804656


__________________________________________________________________________

13 mei 2017,

De eerste midfondvlucht Quievrain en meteen succes.

Voor ons 352 km.

Wij winnen op deze vlucht;

     1e Locaal tegen 346d.      

7e   Regionaal   tegen   2.083d.

94e Provinciaal tegen 20.566d.

32 mee & 23 prijzen !!!!

Er stond een ZZ-Westen wind.

Onze eerste duif is een doffer

(geen weduwnaar)

De 16-1804688

The first middle distange flight quievrain and immediately success. For us 352 km.

We win on this flight;
1st Local against 346p.
7th Regional against 2.083p.
94th Provincial against 20.566p.
32 with & 23 prizes !!!!
Our first is a cock (no widower) the 16-1804688
------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 mei 2017,

4e Vitesse vlucht Heusden-Zolder.

Voor ons 248 km.

Wij winnen op deze vlucht;

18e & 19e Reg.  tegen   4.315d.

87e & 91e Prov. tegen 20.820d.

32 mee & 22 prijzen !!!!

Er stond een harde Oost Noord Oosten wind.

Onze eerste duif is een duivin.

De 16-1804680

Zij werd als jong 5e Kampioensduif in de Friese Fondclub - W 2016.

4th Vitesse flight Heusden-Zolder. For us 248 km.
We win on this flight;
18th & 19th Reg. Against 4.315p.
87th & 91th Sample. At 20.820p.
32 with & 22 prizes !!!!
There was a hard East North East wind.
Our first pigeon is a hen, the 16-1804680
She became as a young pigeon 5th Champion Pigeon in the Friese Long Dist. Club - W 2016.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 April 2017,

1e Vitesse vlucht Gennep. Voor ons 173 km.

Wij winnen op deze vlucht;

      1e Locaal tegen 382 duiven       

13e Regio  tegen   2.401 duiven.

81e Prov.  tegen 21.287 duiven.

Het was koud en er stond een West Noord-Westen wind.

Omdat ons hok in het westelijk deel van de afdeling staat, is een korte vlucht met deze wind niet in ons voordeel.

Dat wij dan toch nog de 81e winnen in de Afdeling tegen 21.287d. is toch wel een prestatie op zich!

Deze prestatie werd geleverd door de blauwe weduwnaar 16-1804802.


Komt rechtstreeks van John Rockx.

Hij heeft het niet van een vreemd, want zijn vader werd in 2015 Kampioensduif Dagfond Prov. 

1st Vitesse flight Gennep. For us 173 km.
We win on this flight;
1st Local against 382 pigeons
13th Region against 2.401 pigeons.
81th Prov. Against 21.287 pigeons.
It was cold and there was a West North West wind.
Because our loft is in the western part of the department, a short flight with this wind is not to our advantage. That we still win the 81th in the division by 21.287p. Is an achievement in itself! This performance was provided by the blue widower 16-1804802. He does not feel strange, because his father became Provincial Champion One Day Long Dist. 2015.


_____________________________________________________________________________

2- juli 2017,

Vandaag heb ik een schitterende duivin gekocht

16-3612336 

Rechstreeks van Gijs Baan te Middelburg Zeeland.

Gijs wilde in eerste instantie deze duivin (zomerjong 2016) voor zich zelf houden!

Deze duivin komt uit de

09-3908053 SUPER BOY

1e Asduif Prov. '12 Afd. Zeeland.

SUPER BOY komt uit het superkweekkoppel

ROOIE MERRIENBOER X STAMMOEDERTJE.

Uit dit kweekkoppel zijn al verschillende 1e prijswinnaars gekomen en ook zeer goede kweekduiven die ook al weer 1e prijs winnaars hebben gegeven.

Gijs wint in 4 jaar

4x 1e Provinciaal,

en staat in 4 jaar meer dan 10x op Teletekst!  

Today I bought a gorgeous hen 16-3612336 directly from Gijs Baan from Middelburg - Zeeland. He initially wanted this hen (summer youngster 2016) keep for themselves! This hen comes from the 09-3908053 SUPER BOY 1st Ace Prov. '12      SUPER BOY comes from the super breeding pair redheaded Merrienboer X Stockbreeder mother. From this breeding pair have already been several 1st prize winners and also very good breeders who have displayed 1st prize winners. Gijs wins in four years 4x 1st provincial, and state in four years more than 10 times in first 10e Prov. Teletext! 

        

   

De B15-6285985 (zie onder & boven) heeft Gijs Baan rechtstreeks bekomen van Rik Hermans, en is een zuster van verschillende topduiven op het hok van Rik, waaronder de 15-324 met een 37e en een 48e Nationaal. Zij komt uit het beste van Rik & Jan Hermans X het beste van Gerard en Bas Verkerk.
________________________________________________________________________________

29-juni 2017,

Vandaag een geweldige kweekdoffer op mijn kweekhok gekregen via A. Bax

De 10-1338671

Son "FAST RED" (zie stamkaart)

Direct; Marcel Sangers.bron PIPA;

Superdoffer ‘Fast Red’ pakt goud

1e NPO (Prov.) Chateaudun 6.062d. 

Marcel zijn doffer NL08-1174967 "Fast Red" toonde wederom aan over hoogstaande kwaliteiten te beschikken door voor de tweede keer op Teletekst te pronken.

"Fast Red" kan met recht een top duif worden genoemd.

Als jonge duif liet hij al zien dat vooral de NPO vluchten, waar de echte kwaliteit de doorslag geeft, hem op het lijf zijn geschreven.

Toen won hij al:

5e NPO Peronne 11.804d.    

(tevens 7e tegen 23.000d.)

23e NPO Breuil le Vert/Clermont  5.800d.

In 2009 drukte hij zijn snavel ook met de week nadrukkelijker aan het venster.

Op de eerste NPO vlucht van 23 mei zat hij al 81e in regio 2 tegen 3.195d. en de 42e prijs tegen 6.847d. zijn deel. Die opwaartse spiraal vond zijn climax dus op 8 juni met de 1e NPO Chateaudun tegen 6.062d. 

"Fast Red" is niet de eerste topper uit het koppel

‘Fast as Lightning’ x ‘Miss Geniality’

Zo won ‘Red Fox’ al de

1e Duffel 9.173d. en

13e NPO Blois 8.313d.

en won dienst nestbroer ‘Alydar’

33e NPO Orleans 14.285d.,

hij is tevens vader van de 1e jonge asduif Kring Zutphen in 2007. 

________________________________________________________________________________

29-juni 2017,

Vandaag een geweldige schalie kweekdoffer op mijn kweekhok gekregen via A. Bax. 

De 10-1525369

Halfbroer "CHAMPION" 

Direct; Gebr. Kat & Zn  

Westzaan

______________________________________________

19 mei 2017, 

Vandaag mijn 4 nieuwe aanwinsten opgehaald bij Peter van de Vrie.

2 jongen uit zijn duivin 15-1154100.

Zij wint als jaarling (in 2016) 3e NPO Chateauroux over een afstand van 816 km.

Dat betekende een 3e plaats op Teletekst tussen al dat geweld in de Afdeling 10.

Zoals u kunt zien zit zij nog voor de Gebr. Leideman en C & G. Koopman!!!! 

Regionaal wint zij ook nog de volgende kopprijzen 7e, 12, 13e, 16e en 28e. 


Ook 2 jongen uit de duivin 15-1154082.

Zij wint locaal 3x 1e.

Met als uitschieter (ook als jaarling) 3e Prov. Chateauroux 816 km.

Regionaal wint zij ook nog de volgende kopprijzen 1e, 1e, 2e, 2e en 5e.

Voor een jaarling is dat gewoon SUPER!!!!

Today, my 4 new youngsters were collected from Peter van de Vrie.  
2 young pigeons from his hen 15-1154100. She won the 3rd Prov. Chateauroux for a distance of 816 km (in 2016). That mean 3e Teletext mansion. As you can see, she is in front of the Gebr. Leideman and C & G Koopman!!!! Regional, they also win the following cups 7th, 12th, 13th, 16th and 28th.

Also 2 youngsters from his hen 15-1154082. She wins local 3x 1st. With outfitter 3rd Prov. Chateauroux 816 km. Regional they also win the following cups 1st, 1st, 2nd, 2nd and 5th. Fore one yaerling is this SUPER!!!!

_____________________________________________________________________________

4 maart 2017,

Vandaag heb ik mijn 10 bestelde jonge duiven opgehaald bij John Rockx. 

John Rockx old stockbreeders are coming directly from Ad Schaerlaeckens!


            "DE 380" = A WINNER AND SUPERBREEDER (stockbreeder)Scrol naar beneden voor meer info over John Rockx!!!

------------------------------------------------------------------------

3-12-2016

Vandaag mijn bestelde (2 jonge) duiven opgehaal bij Frank van Tuyl.

Today my (2 young) pigeons picked up at Frank van Tuyl.------------------------------------------------------------------------

16-10-2016

Vandaag 16 oktober ben ik weer bij Hans de Vos geweest.

En weer 2  jongen uit DE BRAM gehaald

"Bram" wint 7x 1e One Day Long Dist. Loc. (7x 1e in de club op de Eendaagse Fond vluchten)

En stond 3x bij de eerste 10 NPO/Prov.  3x Teletekst mansion!

1e Ace Pigeon One Day Long-Dist. Prov. 2007

1e Asduif op de Eendaagse Fond van de Afdeling Zeeland 2007.

8e Middle Distange (midfond) West Europese Nations Cup 2007.

"Bram" = 50% Gaby Vandenabeele & 50% Wal Zoontjes. 

BRAM is gekweekt uit 2 jaarlingen!!!!

Zie stamkaart hieronder.

Today I went to Hans de Vos and bought maybe the last 2 yongsters from DE BRAM? So I have now 4 from the superwinner and breeder "De Bram". He wins 3 times on Teletext mansion, wins 7x 1e Local Long Dist. Wins 1e Ace Pigeon Long-Dist. Prov. 'Bram' = 50% Gaby Vandenabeele & 50 Wal Zoontjes. BRAM is bred from two yearlings!!!!  See his pedigree below.
In 2016 stond Hans de Vos 3x op Teletekst, in de ijzersterke Afd. Zeeland!! 

- 6e NPO Sens met de 16-1566468 Kleinkind AMADEUS ("Amadeus" = grootvader van "Bram")

- 9e NPO Gien & 2e Asduif Dagfond Reg. 2016 met de 15-1749182 "De Jonge Bram" = Zoon BRAM

- 9e NPO Limoges met de 15-1749181 "Nestbroer De Jonge Bram" = Zoon BRAM

Alle 3 deze duiven stammen dus af van de super vererver AMADEUS = 100% Gaby Vandenabeele.

"Amadeus" is weer een zoon van de topkweker WOLFGANG van Gaby Vandenabeele.

In 2016 Hans de Vos stood 3x on NPO Teletext mansion!!!!!!!!
- 6th NPO Sens 16-1566468 Grandchild AMADEUS ("Amadeus" = grandfather 'Bram')
- 9th NPO Gien & 2e Ace Pigeon Long Dist. Reg. 2016 with 15-1749182 "Young Bram" = Son of "DE BRAM"
- 9th NPO Limoges 15-1749181 "Nest Brother Young Bram" = Son of "DE BRAM"

All 3 of these pigeons come from the superline "AMADEUS" = 100% Gaby Vandenabeele. "Amadeus" is another son of the top-breeder "WOLFGANG" of Gaby Vandenabeele.

Danny de Voogd heeft ook een zoon van de Bram gehaald (12-1667458).

Deze werd vader van de 13-236 & 13-237.

De 236 wint 11e Nat. Asduif Jong NPO.

En de 13-237 wint 2e Gouden Crack Jonge duiven 2013 FZW Afd. Zeeland '96.

Ook Comb. Grootjans vliegen goed met afstammelingen van DE BRAM.

Comb. de Kooning te Lewedorp hebben een volle zuster van DE BRAM gehaald en groeide uit tot een goede vliegduif met meerdere 1e prijzen en werd in 2011 Dagfondkampioen.

Simon op t' Hof wint met ALCATRAZ (volle broer van DE BRAM) 9e NPO La souteraine & 10e NPO Tours. 

Danny de Voogd has also taken a son of the Bram (12-1667458). This became father of 13-236 & 13-237. The 236 wins 11th Nat. Pigeon Young NPO and 13-237 wins 2nd Golden Crack Young Pigeons 2013 FZW Afd. Zeeland '96.
Also Comb. Grootjans fly well with DE BRAM's descendant.
Comb. The Kooning at Lewedorp reached a full sister of DE BRAM and grew into a good fly pigeon with several first prizes and she became in 2011 One Day Long Distange Champion Prov.
Simon op t 'Hof wint with "ALCATRAZ" (full brother of DE BRAM) 9th NPO (Prov.) La Souteraine & 10th NPO (Prov.) Tours.


AMADEUS (zoon/son "Wolfgang")   


“Wolfgang" is  een halfbroer van de legendarische “Wittenbuik”.

"Wolfgang" is grootvader van de 1e Nationaal Pau 2016' Belgie' van Joel Verschoot.

"Wolfgang" is a half brother of the legendary "Wittenbuik" from Gaby Vandenabeele.
"Wolfgang" is the self grandfather of the 1st National Pau 2016 'Belgium' by Joel Verschoot.

Gebr. Dekker (Frederik en Jan-Willem) Terneuzen

Winnen in 2016 met de 14-3414987 YOUNG DANNY (een kleinzoon van DE BRAM).

1e Asduif Vitesse   Reg. Samenspel 2 

1e Asduif Natour    Reg. Samenspel 2

1e Asduif Generaal Reg. Samenspel 2 

5e Asduif Generaal Prov. Afd. Zeeland

9e Asduif Vitesse    Prov. Afd. Zeeland

De Gebr. Dekker hebben YOUNG DANNY rechtstreeks gehaald bij Danny de Voogd Yerseke.

De vader van "Young Danny" komt rechtstreeks van Hans de Vos.

Uit het superkweekkoppel DE BRAM x 07-709 Scheele.

DE BRAM stond dus in dat jaar ook gekoppeld aan de duivin 07-1897709 Rechtstreeks Gebr. Scheele.

Het zelfde koppel waar ik 4 jongen uit heb gekocht!!!!! 

Zie de reportage van de Gebr. Dekker in sportblad De Duif 2-2-2016 Nr.5 blz. 28.  

De duivin 07-709 Scheele is ook moeder van de 2e Asduif Jong Reg. 2016

Gebr. Dekker (Frederick and Jan-Willem) Terneuzen

Winning in 2016 with the 14-3414987 YOUNG DANNY, a grandson of the BRAM.
1st Ace Pigeon Sprint        Reg.
1st Ace Pigeon Late Tour  Reg.
1st Ace Pigeon General     Reg.

Gebr. Dekker have the YOUNG DANNY directly from Danny de Voogd Yerseke. Danny have the father taken directly (as youngster) from Hans de Vos from his superbreeder the BRAM.

06-1129719 THE BRAM was also linked in that year at the hen 07-1897709 directly Gebr. Scheele Terneuzen. From the same pair I bought 4 youngsters by Hans de Vos. 

------------------------------------------------------------------------

25-09-2016


In de Friese Fond Club (west) winnen wij het 2e Onaangewezen en het 2e Aangewezen kampioenschap Jong. 7e Onaangewezen en 7e Aangewezen van heel de Friese Fondclub.

Bij de kampioensduiven Jong hebben wij er 7 bij de eerste 10.  

En wel: 1e, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e en 9e.  NADOEN ?

In the Friesian Long Dist. Club (West), we win the 2e nominated and 2e Preferred championship Jong. 7th nominated and 7th Designated of all the Friesian Long Dist. Club.  By the Ace Pigeons Young we have seven in the first 10.  Namely; 1e, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e and the 9e place Ace Pigeon Jong!!!!!------------------------------------------------------------------------

18-09-2016

Lokaal hebben wij de 1e, 2e en 3e Asduif jong gewonnen!!!!  

Locally we have won the 1st, 2nd and 3rd Ace Pigeon!


------------------------------------------------------------------------

10-09-2016

5e Heusden-Zolder tegen 11.921p.

Heusden-Zolder 250 km W. de Bruin & Co 

Op deze vlucht hadden wij 4 kop prijzen!!!

4 toppigeons on this flight!!!!

5e, 14e, 19e en 20e Heusden - Zoldertegen against 11.921 pigeons!!!                                              

50 with and 37 prices!!!! 

1e Local, 1e Regional, 2e in the Sector and 5e Provincial.

The 1e = CHAMPION PIGEON YOUNG FROM 2016

"CHAMPION 715" 

She is also 2 times the 1e on ower loft!!

She was also ower 1 from NPO Morlincourt. 

I bred here from two sommer yongsters 2015 !!!

Here nestbred "De 714" is zitting also on ower loft!!!


------------------------------------------------------------------------

25-6-2016

1e NPO Le Mans 5.151p.

1e Teletext mansion Afd.6 North Holland

Hen 14-1854474 Grandchild MACHO

This performance is delivered on the loft of J. Th. (Carlo) of Hazenbroek Haarlem.
This is yet another 1st prize winner who comes from the line of MACHO.

Another granddaughter of MACHO wins 1st NPO Bourges 9.566p. 1st Teletext mansion Afd.5 South Holland on the loft of Cees van Dijk in Alphen aan de Rijn.

Henk Widurski Beverwijk wins 1st Argenton Reg. '15 With a grandson of MACHO.

MACHO was not just a great racer but also a super breeding line !!!!!!! 

------------------------------------------------------------------------

In 2016 i have an together bred don with John Rockx - Zegge. 

In 2016 i have the "DE 760" (stockbreeder) on my loft!!!!!


"DE 760" is father to "DE 27", this cock wint; 1e Ace Pigeon Long Dist. Prov. '15------------------------------------------------------------------------

2016

I both 2 youngsters out JOHN ROCKX his 1e Ace Pigeon Long Dist Prov. 

"DE 27"

              


------------------------------------------------------------------------

In 2016,

I have also both 2 younsters from "DE JAN"  from John Rockx.

"De Jan" is an greath champion and stockbreeder from the loft Rockx!!!

He is grandfather to "DE VALE 341" 1e Ace Pigeon Long Dist. Prov. '16 B.2000 

 

"DE JAN" wint; 5x 1e, 1x 2e, 1x 3e, 1x 4e, 1x 5e Local

2x 1e Regio, 2x NPO Teletekst Mansion, 9e National Chateauroux 49.385p.

36e Prov. Pommeroeul 7.826p., 52e Prov. Poitiers 4.661p., 79e Prov. St. Quentin 14.921p., 105e Prov. Sens 8.800p., 138e Prov. Creil 26.489p.

This 2 youngsters from "DE JAN" are sitting directly i my breedingloft in 2016 !!!!

------------------------------------------------------------------------

John Rockx have one super jaer in 2016 !!!!!!!!!!!

a.o 2e, 4e and 9e NPO Bourges against 4.464p.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-5-2016, Roye (240km), John Rocks, wint with 16 pigeons by the 1e 20 Regional.

Starting with; 1e, 2e, 3e, 4e, and 5e place

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De aankoop van 2015

Grand purchase 2015       


                                                                                                  MEIYING

1e NPO Bourges 9.566p.                                                                                                                                                             1e Afd.5 Zuid-Holland                                                                                                                                                                  1e NPO TeletekstIn 2012 heb ik een jonge duivenverkoop gehad op internet. Dit was een fix price verkoop.
Alle duiven waren ingezet voor een vaste prijs. De vooraankondiging was al een paar weken van tevoren. Op de dag dat de verkoop begon, waren alle jongen verkocht!!!

En Cees had er twee van hetzelfde koppel gekocht! De 012 en De 013.

In 2014 wist De 013 (MEIYING) de 1e NPO Teletekst Bourges te winnen in de Afd.5 Zuid–Holland tegen 9.805d. In deze afdeling vliegen ook o.a. G. & B. Verkerk, Willem de Bruijn en de Fam. Lin.

Haar nestbroer (De 012) is ook niet verkeerd. Ook hij heeft al een keer een 1e gevlogen! En behoort ook in 2016 tot Cees zijn beste duiven. Een kind van hem is DE 14-081. Ook deze topper behoort weer tot Cees zijn beste duiven, zo wint hij dit jaar vanaf Bourges de 1e Local, 27e Regio, 14e Chateauroux Local.

DE 013 MEIYING is, zoals ik haar nu heb genoemd, en betekent in het Chinees BEELDSCHONE BLOEM.

Ik heb haar terug mogen kopen van Cees. En zit nu weer op de kweekhokken in Westzaan!

Haar nestbroer De 012 Brother MEIYING heb ik sinds september 2016 ook weer op mijn kweekhokken zitten!!!


013 MEIYING

1e Nat. NPO Bourges 9.805p. '14                                                                                                                                             1st NPO Teletext Mansion '14

Cees van Dijk – Alphen a/d Rijn. In 2012 I had a young pigeon sale on the Internet. This was a fix price sale. All birds were offered for a fixed price. The announcement was a few weeks in advance. On the day that the sales began, all yongsters were directly sold !!!

And Cees van Dijk had bought two of the same couple! The 012 and the 013. In 2014 he wins with the 013 MEIYNG 1e Nat. NPO Bourges in Afd.5 South -Holland against 9.805p. In this department also fly G. & B. Verkerk, Willem de Bruijn and the Fam. Lin. Her nestbrother (012) is also not bad. It has already win a 1e price and is father to 14-081 wint o.a. 1e Bourges (584km) Local, 27e Reg. 14e Chateauroux Local.

013 Meiying, as I have named her now, in Chinese means that “Beautiful Flower”, and that she is !!!

I bought her back from Cees. And she is now back in the breeding lofts in Westzaan!

Her nestbrother "DE 012 Brother Meiying" sits also on my breeding lofts since September 2016.In 2014 heb ik een schitterende duivin gekregen van Hugo Hauzendorfer uit Westzaan.

Deze duivin wint: 37e NPO Salbris (+/- 600km) 1e Local, 3e Reg. Gewonnen op het hok van H. Hauzendorfer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2014 heb ik een schitterende duivin gekregen van mijn duiven vriend Peter van Houtum.

Deze duivin is uitgegroeid tot een top kweekduivin. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook in 2014 heb ik een schitterende doffer gekregen van Wesley Vaas uit Wormerveer.

Deze doffer wint 56e NPO Chateaudun (600km) 2e Local en 36e Reg. Gewonnen op het hok van W. Vaas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 mei 2014

1e Dagfondvlucht van het jaar "Chateaudun", 542 km. Net geen teletekst, 15e van Afdeling 6 Noord-Holland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cees van Dijk uit Alphen a/d Rijn (en kleinzoon Timmy)

Wint de 1e Nat. NPO Bourges in de Afd.5 Zuid-Holland, met een duif die hij bij mij heeft gehaald in 2012. Op een klein hokje met 15 koppeltjes op totaal weduwschap verslaat hij liefhebbers als Gerard en Bas Verkerk, Willem de Bruijn, Fam. Lin, enz., enz., enz., enz. U ziet het!!! Het kan je zo maar overkomen. Een 1e NPO Teletekst winnen, een droom voor vele liefhebbers!!! 

Deze duivin heb ik terug gekocht in 2015.

Haar nestbroer, DE 012, zit ook, vanaf 2016, weer bij mij op het kweekhok.


       
         

“Jong Macho” heb ik gekocht op de totale verkoop van F. v.d. Veldt te Haarlem.
Hij is een zoon van de MACHO.

"Young Macho" I bought in the total auction of F. v.d. Veldt Haarlem.
He is a son of MACHO.22 mei 2014

Comb. Verbeek-de Been uit Bergen op Zoom vliegen met een duif direct van mijn hok een 1e Asduif Vitesse. Dit is een kleinkind van "De 842 superkweker", die Antoon Ruitenberg direct heeft aangekocht bij Floor Engels & zn. De 842 is een zoon van de stamvader "DEN 231" x dochter "DEN 178". "DEN 178" is ook een zoon van "DEN 231".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 mei 2014

1e Midfondvlucht van het jaar "Roye", NO-wind, 334 km. Direct een 10e NPO Teletekst! Wat een mooi begin!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 april 2014

Comb. Verbeek-de Been Bergen op Zoom, hebben in 2012 verschillende jongen bij mij gekocht. Daarbij zat ook de 12-1470744. Deze topper wint o.a. 1e Nijvel, Rayon 4.056d., 5e Orleans Rayon 1.708d., 8e Creil, Rayon 4.714d., 8e St. Quentin C.C. Bergen op Zoom 1.353d. en als klapper 14e NPO Teletekst Creil 24.022d. Met de andere duifjes van mij presteren ze ook goed!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


januari 2014

Piet van Hoolwerff (Dutch Day Racers) en ik, hebben besloten om dit jaar samenkweek te gaan doen. De beste kweekduiven van Piet op mijn beste kweekduiven. Piet staat er om bekend dat hij uit het beste heeft gehaald rechtstreeks van Marijke Vink te Mookhoek en zoals bij iedereen wel bekend heeft Marijke deze duiven weer rechtstreeks gehaald uit het beste van o.a. Gerard Koopman te Ermerveen. Bent u geïnteresseerd in de duiven van Piet van Hoolwerff, ga dan naar: www.dutchdayracers.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012

In 2010 kreeg Marcel Kuijt te Wormerveer een jong van mij cadeau. De NL10-1529530 "Dingetje". Deze topper won o.a.:

  • 1e Chateauroux      123d. Locaal               
  • 3e Chateauroux      781d. Regionaal
  • 20e Chateauroux 6.214d. Nat. NPO       
  • 3e Orleans                154d. Locaal
  • 11e Orleans          1.293d. Regionaal
  • 65e Orleans          8.494d. Nat. NPO       
  • 3e Tours                    105d. Locaal
  • 20e Tours                773 d. Regionaal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 juli 2005

Aart met zijn 1e prijswinnaar van het Rayon & Zcc


Aart Bax (jeugdlid) te Assendelft wint de 1e prijs Strombeek Rayon 3.949d. met de 05-1191408. Dit kras duivinnetje heeft Aart (jeugdlid) als jong (in 2005) bij mij gratis mogen meenemen.

Nu (11 jaar later) heeft Aart weer 20 jongen van mij gekregen die hij op de natour 2016 gaat in vliegen. Deze heeft hij gekregen, omdat hij mijn duivenhok aan de voorzijde schitterend mooi heeft vertimmerd begin 2016!

In 2017 (12 jaar later) krijgt Aart weer een X aantal jongen van mij waar hij weer mee kan starten op de jonge duiven vluchten op zijn nieuwe adres.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 juni 2005

Henk Bultstra te Zaandam. 

Wint de 1e prijs Peronne Rayon 2.428d.  

Ingekorfd als 1e getekende. 

Henk heeft deze duif als jong van mij gekregen!!!!!!


HENK BULTSTRA IS DE MAN MET DE HAMER BOVEN JANUS KAT OP DE PLATTE KAR DOOR WESTZAAN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij feliciteer ik Peter van Dongen, hij wint de 1e Nat. Asduif Marathon NPO 2016 met de 15-1761084 Wladimir Klitschko (verkocht op PIPA in 2017). Zijn grootmoeder 05-1191520 ANKIE, is geboren op het kweekhok van Ron v.d. Noort.                                

I congratulate Peter van Dongen, he won the 1st Nat. Ace pigeon Marathon NPO in 2016 with 15-1761084 Wladimir Klitschko. His grandmother 05-1191520 Ankie, was born in the breeding loft Ron v.d. Noort. 

Photo Duiven Sportblad De Duif 19-10-2016 Nr. 42