KWEEKKOPPELS / BREEDINGPAIRS 2018

Wordt aan gewerkt, Under construction, UPDATE 21-4-2018

Veel van onderstaande kweekkoppels worden tijdens het seizoen ook omgekoppeld.

**********************************************************************************************************************************


Voordat er bij mij een duif in het kweekhok wordt gezet, moet deze eerst voldoen aan de manier van verzorgen.

Er wordt bij mij op de hokken heel summier schoongemaakt!!!

De duiven leven, bij mij, zoals zij in de natuur zouden leven!!! Er wordt hier helemaal niet gerotzooid met medicamenten!!!

Diegene die niet tegen deze manier van verzorgen kan wordt er door mij uitgeselecteerd.

Alle duiven die bij mij op de kweekhokken worden geboren, en alle duiven die gehaald worden, moeten hier aan voldoen!

Daardoor ben ik er ook van overtuigd dat zij die nu op mijn kweekhokken zitten een zeer goede weerstand hebben! Ik ben er ook zeker van overtuigd dat dit zich uit eindelijk (in postieve zin) gaat terugbetalen.

De kweekduiven zijn geselecteerd op afstamming en bouw.

De duif die bij mij op het kweekhok zit hoort te voldoen aan de hedendaagse topduif!!!

Dit betekent dat alles aan deze duif moet kloppen!!!

Hier wordt niet aan compensatiekweek gedaan!!!

En dat dit zich heeft uitbetaald, mag wel duidelijk zijn.

Met o.a een 1e NPO/Prov. Orleans op eigen hok en een 1e NPO/Prov. Bourges winnaar gekweekt op mijn hok.

Before I put a pigeon in the breeding loft, it must first comply with the manner of care. I am cleaned very briefly in the lofts !!! The pigeons live, with me, as they would live in nature !!! There is no mess with medicaments here !!! Those who can not stand this way of care are selected by me. All pigeons that are born to me in the breeding lofts, and all the pigeons that have to be fetched, have to comply with this! That is why I am convinced that those who are now in my breeding loft have a very good resistance! I am also convinced that this will finally pay off (in a positive sense). The breeding pigeons have been selected on descent and construction. The pigeon that is with me in the breeding loft should comply with the top pigeon today !!! This means that everything has to be done with this pigeon !!! Here compensation is not done !!! And that this has paid off may well be clear. With a first NPO / Prov. Orleans in their own loft and a 1st NPO / Prov. Bourges winner bred on my loft.